บาคาร่า 999

บาคาร่า 999 ทานูร่าของอียิปต์ทำให้การหมุนเวียนของลานตาเป็นไปตามประเพณีที่ชั่วร้าย

บาคาร่า 999 ทานูร่าของอียิปต์ทำให้การหมุนเวียนของลานตาเป็นไปตามประเพณีที่ชั่วร้าย

คณะเดอร์วิชหมุนตัวแสดง บาคาร่า 999 การเต้นรำ ‘ทานูร่า’ (กระโปรง) แบบดั้งเดิมในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่ศูนย์สุลต่านอัลกูรียุคกลาง (สร้างขึ้นในปี 1505) ในเขตอิสลามไคโรของเมืองหลวงของอียิปต์เมื่อวันที่ 20...

Continue reading...